Thông báo 38/TB-BTTTT

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 38/TB-BTTTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2013
 
THÔNG BÁO
Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng tại cuộc họp
về các sản phẩm phần mềm nguồn mở trên máy chủ được xây dựng
theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ
 
Ngày 07/3/2013, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp về các sản phẩm phần mềm nguồn mở trên máy chủ được xây dựng theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2011 cho Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm xây dựng một số phần mềm nguồn mở để chuyển giao sử dụng và nhân rộng cho các địa phương trong cả nước. Tham dự cuộc họp có đại diện: Vụ CNTT; Cục Ứng dụng CNTT; Ban quản lý các dự án công nghiệp CNTT; Trung tâm Thông tin; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT); Câu lạc bộ phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) và một số doanh nghiệp phần mềm nguồn mở tại Việt Nam.
 
Sau khi nghe Vụ CNTT báo cáo tóm tắt về kết quả triển khai dự án “Hỗ trợ địa phương xây dựng, hoàn thiện một số sản phẩm phần mềm nguồn mở theo Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ”; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt báo cáo đánh giá khả năng triển khai, nhân rộng sản phẩm phần mềm một cửa điện tử nguồn mở cho các quận, huyện và phát biểu của các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã kết luận như sau:
1) Đánh giá cao nỗ lực của Ban quản lý các dự án công nghiệp CNTT và Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương thụ hưởng đã lựa chọn và phối hợp với các nhà thầu triển khai xây dựng xong và bàn giao cho các địa phương thụ hưởng 07 sản phẩm phần mềm nguồn mở trên máy chủ (phiên bản 1.01) theo đúng yêu cầu mà các địa phương thụ hưởng đặt ra cũng như phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật cơ bản theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
2) Để có cơ sở khuyến cáo sử dụng rộng rãi các sản phẩm phần mềm nguồn mở này, một mặt đề nghị các địa phương thụ hưởng tích cực triển khai cài đặt sử dụng các phần mềm này tại địa phương mình, mặt khác cần xin ý kiến rộng rãi của cộng đồng, của các cơ quan, tổ chức liên quan. Việc xin ý kiến cần được thực hiện bằng cách đăng tải phiên bản phần mềm (bản cài đặt, bản mã nguồn, các tài liệu liên quan) lên trang thông tin điện tử của Bộ, đồng thời gửi cho một số địa phương đề nghị cài đặt và dùng thử. Sau thời gian khoảng 02
tháng, Bộ sẽ tổng hợp, đánh giá và có thể sẽ thuê các đơn vị phát triển tiến hành nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm để khuyến cáo sử dụng các phần mềm nguồn mở này.
 
3) Giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị như sau:
- Vụ CNTT và Ban quản lý các dự án công nghiệp CNTT:
+ Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức xin ý kiến, đánh giá, xem xét tổng quan lại toàn bộ các sản phẩm và tài liệu liên quan;
+ Tổ chức các Đoàn công tác của Bộ (kết hợp trong chương trình công tác của các Ban điều hành và Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT) để khảo sát, đánh giá thực tế tại các địa phương đang triển khai các sản phẩm;
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng để tổng hợp các ý kiến đóng góp cho 07 sản phẩm, tiến hành lựa chọn và thuê các đơn vị, cá nhân để xem xét, cập nhật, hoàn thiện các sản phẩm và trình Lãnh đạo Bộ phương án khuyến cáo chính thức về việc sử dụng các sản phẩm phần mềm nêu trên.
- Vụ KHTC chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí, phê duyệt kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao, bao gồm việc tổ chức xem xét, đánh giá các sản phẩm và tiến hành bổ sung, nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm cũng như các nhiệm vụ liên quan khác.
- Cục ƯDCNTT chủ trì xem xét, đánh giá các chức năng, tính năng kỹ thuật của sản phẩm.
- Viện CNPM chủ trì, phối hợp với VFOSSA xem xét, đánh giá, kiểm định phần mềm và mã nguồn của sản phẩm.
- VNCERT xem xét, đánh giá các vấn đề liên quan đến bảo mật, an toàn thông tin của sản phẩm.
- Trung tâm Thông tin có nhiệm vụ đăng tải các sản phẩm, tài liệu liên quan lên trang thông tin điện tử của Bộ, đồng thời tạo chuyên mục xin ý kiến để lấy ý kiến rộng rãi của người dùng.
- Đề nghị VFOSSA vận động các thành viên và cộng đồng tham gia, đóng góp ý kiến hoàn thiện sản phẩm.
- Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp tham gia xây dựng, phát triển sản phẩm của dự án phối hợp với các đơn vị liên quan để thu thập và tiếp nhận các ý kiến góp ý, sửa chữa các lỗi phần mềm được phát hiện; Hình thành và xây dựng cộng đồng phần mềm nguồn mở cho sản phẩm của mình.
Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo kết luận của Thứ trưởng NguyễnMinh Hồng để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: CNTT, KHTC;
- Cục ƯDCNTT; VCNPM; VNCERT;
- Trung tâm Thông tin;
- Sở TT&TT các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ,
Hải Dương, Bắc Giang, Nghệ An, Quảng
Nam, Phú Yên;
- VFOSSA;
- Các đơn vị, doanh nghiệp phát triển sản
phẩm phần mềm;
- Lưu: VT, VP.
 
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÕNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG
(đã ký)
Phan Mỹ Hạnh
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Thông báo 38/TB-BTTTT
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
MIC
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài liệu
Gửi lên:
17/04/2013 13:22
Cập nhật:
17/04/2013 13:22
Người gửi:
thehung
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
239.18 KB
Xem:
2993
Tải về:
25
  Tải về
Từ site CLB PMTDNM Việt Nam (VFOSSA):
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây