CLB PMTDNM Việt Nam (VFOSSA)

https://vfossa.vn


Các tài liệu dịch sang tiếng Việt của tác giả Lê Trung Nghĩa năm 2012

Nhân dịp năm mới 2013, anh Lê Trung Nghĩa đã tổng kết lại toàn bộ các tài liệu đã được dịch của anh trong năm 2012 để gửi tới tất cả các độc giả của website VFOSSA như một món quà gửi tặng cộng đồng phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam.

I. 18 tài liệu dịch sang tiếng Việt được đưa lên mạng trong 6 tháng cuối năm 2012

A. Sách của Viện Hàn lâm Công nghệ Mở – FTA

 1. GNU/Linux cơ bản, Joaquín López Sánchez-Montañés, Sofia Belles Ramos, Roger Baig Viñas, Francesc Aulí Llinàs và những người điều phối: Jordi Serra i Ruiz, David Megías Jiménez và Jordi Mas; Viện Hàn lâm Công nghệ Mở - FTA, 2008; 232 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/4jTA2jKp014hi0ZVQKiwV7

 1. Quản trị cao cấp GNU/Linux, Remo Suppi Boldrito và người điều phối Josep Jorba Esteve; Viện Hàn lâm Công nghệ Mở - FTA, 2009; 471 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/65Pc7YMLMkObp3DEXS5tFV

 1. Giới thiệu phần mềm tự do, Jesús M. González-Barahona, Joaquín Seoane Pascual, Gregorio Robles và những người điều phối: Jordi Mas Hernández và David Megías Jiménez; Viện Hàn lâm Công nghệ Mở - FTA, 2009; Giấy phép in của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2010; 301 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/1Yz5iLEGwWM4tHpvtY83rx

B. Các tài liệu về sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế và bản quyền

 1. Tổng quan tranh luận về “Quỷ lùn bằng sáng chế”. Brian T. Yeh, Luật sư. Dịch vụ nghiên cứu của Quốc hội (Mỹ). 20/08/2012. 29 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/6rHawNEuDP88EVdr4wm4af

 1. Các bụi rậm bằng sáng chế. Tổng quan. Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của Vương quốc Anh. Tháng 11/2011; 71 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/4ZB1x2RJNlcAMgiyqE4G5u

 1. Chi phí của cá nhân và xã hội của các quỷ lùn bằng sáng chế. Trường Luật của Đại học Boston. Tháng 09/2011. 35 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/0JieI7qh5OxHbHvxDw3yxa

C. Các tài liệu về tài nguyên giáo dục mở OER

 1. Chỉ dẫn về tài nguyên giáo dục mở (OER) trong giáo dục đại học. UNESCO - Khối thịnh vượng chung về học tập. Năm 2011. 24 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/1ONJdVQc34tC3NvE605Pif

 1. Chỉ dẫn cơ bản về các tài nguyên giáo dục mở (OER). Neil Butcher chuẩn bị cho Khối Thịnh vượng chung về Học tập & UNESCO; Asha Kanwar (COL) và Stamenka Uvalić-Trumbić (UNESCO) biên tập. Năm 2011. 106 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/68awMgVSnyhtJ3WoWOZBJr

D. Các tài liệu về chính sách nguồn mở và chuẩn mở của các nước

 1. Các nguyên tắc của các tiêu chuẩn mở. Cho tính tương hợp của phần mềm, các định dạng dữ liệu và tài liệu trong các đặc tả về CNTT của chính phủ. Văn phòng Nội các Chính phủ Anh. Tháng 11/2012, 27 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/0GLEghVFh7ZL8WaH3lN6UD

 1. Các nguyên tắc của các tiêu chuẩn mở trong CNTT Chính phủ: Rà soát lại bằng chứng. Văn phòng Nội các Chính phủ Anh. Xuất bản 25/10/2012, 62 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/5VJYFQhL8vftujOG7gWZKM

 1. Tư vấn về các tiêu chuẩn mở - Trả lời của Chính phủ. Văn phòng Nội các Chính phủ Anh. Xuất bản năm 2011. 23 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/1x5emNkIZ73iLk00Y1QiU0

 1. Phân tích tư vấn công khai về các tiêu chuẩn mở: các cơ hội mở. Trung tâm về Quản lý Chính sách & Sở hữu Trí tuệ tại Đại học Bournemouth hoàn thành cho Văn phòng Nội các Chính phủ Vương quốc Anh, tháng 08/2012. 84 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/58pxXYNfFsUs1PCZhyTyhx

E. Chuẩn và kiến trúc cho các ứng dụng Chính phủ điện tử

 1. Chuẩn và Kiến trúc cho các ứng dụng chính phủ điện tử, phiên bản v4.0. Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Đức xuất bản. Tháng 03/2008. 147 trang.

Tải về: Liên hệ trực tiếp với người dịch để có bản dịch sang tiếng Việt.

F. An ninh không gian mạng - An ninh điện toán đám mây

 1. Trung Quốc và an ninh không gian mạng: Các khuôn khổ về chính trị, kinh tế và chiến lược. Đại học California, San Diego. Viện về các Xung đột và Hợp tác quốc tế. Tháng 04/2012. 40 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/0kTWywg7aXd77AlwIFZi9Q

 1. Mô hình khối lập phương đám mây: Chọn đội hình đám mây cho cộng tác an ninh. Diễn đàn Jericho, phiên bản v1.0. Tháng 04/2009. 9 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/0QMbCgFedmzzxMV5oF4W9B

 1. Các khuyến cáo của Diễn đàn Jericho, phiên bản v1.2, Jericho Forum, 2007. 3 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/3WNj7tAzgzcaiSPYk4zKna

 1. Các kiến trúc hướng cộng tác – COA, phiên bản v2.0.6, Jericho Forum, tháng 11/2008. 5 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/23fTmxpCGJbTZqqhkDJYth

 1. Khung công việc về Kiến trúc Hướng Cộng tác – COA, phiên bản v2.0.6, Jericho Forum, tháng 11/2008. 8 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/6L4EeWeaWEtCeql6RffYbL

II. Các tài liệu dịch sang tiếng Việt được đưa lên mạng trong 6 tháng đầu năm 2012

A. Các tài liệu của Quỹ Linux về mô hình phát triển của phần mềm tự do nguồn mở

 1. Thiết lập chiến lược phần mềm nguồn mở: Những cân nhắc chính và những khuyến cáo chiến thuật. Quỹ Linux. Tháng 11/2011. 7 Trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/1s7VHw3sbKDSH0YYtvgUmi

 1. Hiểu biết về mô hình phát triển nguồn mở. Quỹ Linux. Tháng 11/2011. 10 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/7FsDSugPrTwTFuW17o8gKM

 1. Ngược lên dòng trên: Tăng cường cho sự phát triển nguồn mở. Quỹ Linux. Tháng 01/2012. 10 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/68AQSKKkVB8XshbZdcKTCk

 1. Xu thế áp dụng Linux năm 2012: Khảo sát những người sử dụng đầu cuối là các doanh nghiệp. Báo cáo của Quỹ Linux trong sự kết hợp đối tác với Yeoman Technology Group. Quỹ Linux. Tháng 01/2012. 12 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/6FAApO4cvSxKOW2neimy0h

 1. Mở nguồn công nghệ sở hữu độc quyền thật dễ. Quỹ Linux, tháng 01/2012. 8 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/24K5dIl1HCm1un7xAhMLUR

 1. Phát triển nhân Linux: Nó đi nhanh thế nào, Ai đang làm nó, Họ đang làm gì, Ai đỡ đầu cho nó. Quỹ Linux, tháng 01/2012. 17 trang.

Tải về: https://docs.google.com/file/d/0ByycVz9CFCyMVUJkOWJ0OThQc0E/edit

B. Các tư liện điện tử với các giấy phép tài liệu tự do Creative Commons

 1. Creative Commons là gì? Cho các giáo viên và học sinh. Trung tâm Xuất sắc ARC vì các nền Công nghiệp Sáng tạo và Đổi mới thông qua Creative Commons Úc và Nhóm Cố vấn Bản quyền của Hội đồng cấp Bộ các Công tác Giáo dục, Việc làm, Huấn luyện và Thanh niên, xuất bản, 6 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/1ywSabSYKux2eRvKJ4kKeD

 1. Làm thế nào để tìm kiếm các tư liệu có giấy phép Creative Commons cho các giáo viên và học sinh. Trung tâm Xuất sắc ARC vì các nền Công nghiệp Sáng tạo và Đổi mới thông qua Creative Commons Úc và Nhóm Cố vấn Bản quyền của Hội đồng cấp Bộ các Công tác Giáo dục, Việc làm, Huấn luyện và Thanh niên xuất bản, xuất bản, 2 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/5JBQZvXBcW6IRZ3AoHYzwD

 1. Làm thế nào để tìm kiếm các tư liệu Creative Commons bằng việc sử dụng Cổng tìm kiếm Creative Commons. Trung tâm Xuất sắc ARC vì các nền Công nghiệp Sáng tạo và Đổi mới thông qua Creative Commons Úc và Nhóm Cố vấn Bản quyền của Hội đồng cấp Bộ các Công tác Giáo dục, Việc làm, Huấn luyện và Thanh niên, xuất bản, 5 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/1K3aL0nF4WnWRUxS1MQz5T

 1. Cách ghi nhận công các tư liệu có giấy phép Creative Commons cho các giáo viên và học sinh. Trung tâm Xuất sắc ARC vì các nền Công nghiệp Sáng tạo và Đổi mới thông qua Creative Commons Úc và Nhóm Cố vấn Bản quyền của Hội đồng cấp Bộ các Công tác Giáo dục, Việc làm, Huấn luyện và Thanh niên, xuất bản, 7 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/1Xro3WgdRTBAurwUpNWF94

 1. Chính sách phát triển và sử dụng các tư liệu giáo dục mở Ghana, Đại học Khoa học và Công nghệ Kwame Nkrumah (KNUST), Kumasi, Ghana xuất bản tháng 08/2010, 18 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/5QLuUq16qw7Nh2x7SRHmzk

C. Tài liệu về chuẩn và kiến trúc Chính phủ Điện tử

 1. Tài liệu Mô hình Tham chiếu Hợp nhất Kiến trúc Tổng thể Liên bang [Mỹ] (FEA) phiên bản 2.3, tháng 10/2007, 97 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/5RGTe4kYsTFBc9uLzORy9W

 1. Tiếp cận chung về kiến trúc tổng thể liên bang, Văn phòng Điều hành của Tổng thống Mỹ, xuất bản ngày 02/05/2012, 52 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/1cXze2HQnTskX1Fwj2usAf

 1. Chỉ dẫn về tính tương hợp - Interoperability guidelines, OASIS xuất bản, 14/01/2012, 9 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/5mECrIioiOmrUrE1rTizMJ

D. Chính sách về PMTDNM của Chính phủ

 1. Mua sắm phần mềm máy tính của Chính phủ và Giấy phép Công cộng Chung GNU, B. Scott Michel, Lt. Cmdr., PhD, USN(RC), Eben Moglen, Trung tâm Luật Tự do cho Phần mềm, Mishi Choudhary, Trung tâm Luật Tự do cho Phần mềm, Dorothy Becker, Luật sư về Bằng sáng chế, SPD của Navy OGC. Xuất bản ngày 01/10/2011, 15 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/52GJYdwb5PIx28GNtpnkkh

E. An ninh không gian mạng

 1. Tiêu đề: An ninh không gian mạng - Câu hỏi gây tranh cãi đối với các quan hệ toàn cầu. Một báo cáo độc lập về sự chuẩn bị sẵn sàng về không gian mạng trên thế giới. Chương trình nghị sự về An ninh & Phòng thử (SDA) xuất bản tháng 02/1012, 94 trang.

Tải về: http://ubuntuone.com/7JLGy0VEFV8wmaoidkeeHW

III. Đường liên kết tới bộ 35 tài liệu dịch sang tiếng Việt được đưa lên mạng trong 2010-2011

Tác giả: Lê Trung Nghĩa (letrungnghia.foss@gmail.com)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây