CLB PMTDNM Việt Nam (VFOSSA)

https://vfossa.vn


Thông báo của BCH VFOSSA: Điều lệ và danh sách BCH đã được phê duyệt

Điều lệ VFOSSA 2014 và danh sách BCH VFOSSA nhiệm kỳ II (2014-2016) đã được Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam phê chuẩn ngày 24/4/2014. BCH nhiệm kỳ 2 cũng đã thông qua chương trình hành động 2014, sơ đồ tổ chúc và qui chế hội viên mới của VFOSSA.
THÔNG BÁO CUẢ BAN CHÂP HÀNH VFOSSA


Ngày 24/4/2014, Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam Bùi Mạnh Hải đã ký ban hành các Quyết định quan trọng sau đây:
  • số 244/QD-HTH : công nhận danh sách 25 Uỷ viên BCH VFOSSA do Đại hội đại biểu toàn quốc VFOSSA lần thứ hai ngày 16/3/2014 bầu ra và các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Thường vụ do kỳ họp thứ nhất BCH VFOSSA nhiệm kỳ 2 ngày 28/3/2014 bầu ra. Xem toàn văn quyết định 244.
  • số 245/QD-HTH: phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ xung) Chi hội Câu Lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam đã được Đại hội đại biểu lần thứ II thông qua ngày 16/ 3/ 2014. Xem toàn văn quyết định 245Điều lệ VFOSSA 2014.
Cũng trong tháng 4/2014, thục hiện Nghị quyết kỳ họp thứ nhất của BCH nhiệm kỳ  2 ngày 28/3/2014, BCH đã hoàn thành các tài liệu quan trọng sau đây:
  1. Chương trình hành động 2014 (xem toàn văn).
  2. Sơ đồ tổ chức, các ban/hội đồng chuyên môn và người phụ trách (xem sơ đồ tổ chức)
  3. Quy chế Hội viên mới, trong đó qui định rõ trách nhiệm, quyền lợi của hội viên và quy trình, thủ tục gia nhập VFOSSA (xem quy chế hội viên)
  4. Quy chế quản lý tài chính của VFOSSA (xem quy chế tài chính)
Tât cả các văn bản nêu trên đều chính thức có hiệu lực từ ngày công bố thông báo này (26/4/2014). Các tài liệu của trong thẩm quyền quyết định của BCH nhiệm kỳ 2 chiều theo Điều lệ hiện hành đều được đặt trên wiki.vfossa.vn để có thể thay đổi, cập nhật trực tuyến, theo sát tình hình. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi cho các trưởng ban chuyên môn hoặc cho Chủ tịch VFOSSA.

T/M BCH VFOSSA
Chủ tịch Nguyễn Hồng Quang
 

Tác giả: Nguyễn Hồng Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây