CLB PMTDNM Việt Nam (VFOSSA)

https://vfossa.vn


Hướng dẫn đăng ký ý tưởng MHST

Hướng dẫn đăng ký ý tưởng MHST
Giới thiệu tiêu chí và hướng dẫn cách đăng ký ý tưởng cho MHST

Hướng dẫn đăng ký ý tưởng MHST

Những yêu cầu chung

Ý tưởng phát triển PMNM của MHST phải đạt được những tiêu chí sau đây :

 1. Đóng góp cho sự trưởng thành của một PMNM đã     có hoặc một dự án PMNM đang được một công ty hay một cộng đồng phát triển. Thí dụ : thêm/mở rộng chức năng, hoàn thiện chức năng đã có, giải quyết lỗi, hạn chế tồn đọng, cải tiến giao diện, v.v...   

 2. Không quá dễ và không quá khó : phương hướng giải quyết vấn đề đã được xác định cũng như công cụ, ngôn ngữ lập trình sẽ được sử dụng. Khối lượng công việc được ước tính cho một nhóm 2-3 sinh viên có đủ kỹ năng theo yêu cầu có thể hoàn thành     trong tối thiểu là 2 tháng.   

 3. Có mentor chính.

 4. Có một công ty hay cộng đồng hỗ trợ cam kết sẽ truyền bá và duy trì sản phẩm sau cuộc thi.

Theo những tiêu chí này, một dự án sử dụng PMNM để phát triển một ứng dụng cho một đối tượng cụ thể (thí dụ phát triển một ứng dụng web hay portal cho một cơ quan, tổ chức, kể cả cho một cộng đồng PMNM), dù trong đó phần lập trình, sáng tạo là quan trọng, sẽ không được tính là ý tưởng của MHST. Tuy nhiên ý tưởng viết một mô-đun hay một extension có thể dùng cho nhiều ứng dụng, đóng góp vào kho extension của một PMNM đang được dùng trong dự án nói ở trên thì lại hoàn toàn phù hợp. Cũng như vậy ý tưởng phát triển một PMNM tiện ích cho kho ứng dụng (AppStore) của một nền tảng ứng dụng phổ biến (ví dụ Mobile) có thể đăng ký được cho MHST.

Mô tả ý tưởng

Mỗi ý tưởng sẽ được mô tả trong một trang wiki do mentor của ý tưởng quản lý. Mentor sẽ có quyền sửa đổi trên trang wiki này và có thể cấp quyền đó cho một số SV đã liên lạc với mình để cho họ có thể post các ý kiến của mình lên đó, thay vì thông qua email.

Nội dung của trang wiki phải cung cấp cho các thí sinh thông tin đầy đủ nhất để họ có thể quyết định có làm hồ sơ đăng ký thực hiện ý tưởng hay không. BTC không bắt buộc một mẫu cố định cho mô tả ý tưởng, tuy nhiên một thông báo ý tưởng phải có ít nhất các thông tin sau :

 • Mentor (họ tên, email) và các co-mentor (nếu có)

 • Tóm tắt ý tưởng (tối đa 2-3 dòng)

 • Những kỹ năng yêu cầu (hiểu biết ngôn ngữ, công cụ, môi trường)

 • Mô tả chi tiết (mục tiêu, chức năng, cơ sở nền tảng, … - càng chi tiết càng tốt)

 • Thông tin khác (phần thưởng, triển vọng tuyển dụng (nếu có), …)


Danh sách các ý tưởng của MHST năm nay và các năm trước có thể tham khảo tại trang Wiki ý tưởng của MHST http://wiki.vfossa.vn/mhst:ideas


Nếu Công ty hay cộng đồng tác giả ý tưởng đã có trang wiki của mình, BTC khuyến nghị nên lập một trang wiki tổng quan các ý tưởng mà công ty hay cộng đồng đề xuất và có liên kết đến các trang wiki riêng cho mỗi ý tưởng trong đó có thông tin đầy đủ như trên.


Nếu tác giả ý tưởng không có trang wiki thì xin liên lạc với BTC để tạo trang wiki cho ý tưởng trên Wiki của cuộc thi.

Chủ đề ý tưởng MHST 2014

 • Mọi ý tưởng phát triển hoặc hoàn thiện một PMNM do cá nhân, công ty hay cộng đồng PMNM đề xuất, phù hợp với tiêu chí và đối tượng cuộc thi đều được BTC tiếp nhận và đưa vào danh sách ý tưởng.

 • Để tăng tính thời sự và thực tiễn, BTC lựa chọn "Phát triển ứng dụng PMNM cho Di động" (FOSS Mobil Apps Developpment) làm chủ đề chính cho MHST 2014. BTC kêu gọi mọi cá nhân, công ty, hãng phần mềm hay cộng đồng PMNM quan tâm phát triển ứng dụng trên Mobile tham gia đề xuất ý tưởng và tài trợ giải thưởng cho cuộc thi.


Mọi đề xuất ý tưởng cho MHST 2014 xin vui lòng gửi về cho BTC của cuộc thi tại hòm thư btc.mhst@vfossa.vn với chủ đề « Đề xuất ý tưởng cho MHST 2014 ». BTC sẽ chỉ công bố ý tưởng sau khi đã duyệt và thấy ý tưởng đạt yêu cầu về nội dung và hình thức như đã nói ở trên.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây